You are here: Home » Unsubscribe

Unsubscribe

เรารู้สึกเสียใจ

ที่ทราบว่าท่านต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก จดหมายข่าวของเรา

เราได้ทำการยกเลิกการส่ง จดหมายข่าวให้แก่ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามความต้องการของท่าน

หากท่านมีข้อ แนะนำ หรือต้องการให้เราเปลี่ยนแปลง สิ่งหนึ่งสิ่งใด เกี่ยวกับ จดหมายข่าวของเรา

เราจะยินดี และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

    และหากท่าน ต้องการเปลี่ยนใจกลับมารับ จดหมายข่าวของเรา

    เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และจะทำการ พัฒนาปรับปรุง จดหมายข่าวของเราตามคำแนะนำของท่าน

    [wysija_form id=”1″]