• Rubber Bellows Mechanical Seals
    Rubber Bellows Mechanical Seals

Mechanical Seal PJ08 Replacement MFL85N

แมคคานิคอลซีล รุ่น PJ08 เป็น แบบ เมทัลเบลโล(metal Bellows) ใช้ทดแทน แมคคานิคอลซีลรุ่น MFL85N เหมาะสำหรับการใช้งาน อุณหภูมิสูง หรือสารเคมีมีฤทธิ์ กัดกร่อนสูง วัสดุที่ใช้ทำ เมทัลเบลโล่ มีหลายชนิด สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้หลายแบบ  

Mechanical Seal PC01 Replacement M7N

แมคคานิคอลซีล รุ่น PC01 เป็น แบบ เวฟสปริง (wave spring) แมคคานิคอลซีล ใช้ทดแทน แมคคานิคอลซีลรุ่น M7N เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ของเหลว เป็นตะกอน มีกากใยสูง เนื่องจาก เวฟสปริง (wave spring) เป็นสปริงที่มีช่องว่างระหว่าง ชั้นสปริงกว้าง ทำให้ตะกอน หรือกากใย มีโอกาสไปอุดตัน […]

PC32B Replacement M3N mechanical seal

แมคคานิคอลซีล รุ่น PC32B เป็น แบบ สปริงก้นหอย (conical spring) ใช้ทดแทน แมคคานิคอลซีลรุ่น M32N เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ของเหลว สะอาด แรงดันไม่สูงมาก ใช้กับงานทั่วไป เนื่องจาก สปริงก้นหอย (conical spring) เป็นสปริงที่มีmทิศทางการหมุนของสปริง วนสอดคล้องกับการหมุนของเพลา และปลายก้นหอยจะรัดแกนเพลาเมื่อใช้งาน ดังนั้น ในกรณีปั๊มที่มีปลายเพลา […]

Scroll To Top
error: Content is protected !!