You are here: Home » Mechanical Seals » Mechanical Seal Measurement

Mechanical Seal Measurement

สวัสดีครับ
วันนี้จะมาแสดงวิธีการวัด แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16
รุ่นนี้ secondary seal จะเป็น rubber bellows นะครับ
ตัวอย่างที่จะนำมาวัดเป็นขนาด 30 มิลลิเมตร
ก่อนอื่น เราจะทำการวัด ขนาดรูในของชุด โรตารี่ก่อน
ตอนที่เวอร์เนียแตะโดน Rubber Bellows ขนาดที่วัดได้จะเล็กกว่า 30 มิลลิเมตรเล็กน้อย
คือประมาณ 29.5 มิลลิเมตร ถึง 29.6 มิลลิเมตร
เนื่องจากเวลาใช้งานจริง ตัวเบลโล่จะขยายตัวเล็กน้อยเพื่อรัดเพลา
ดังนั้นเมื่อเวลาเราวัด เราต้องออกแรงถ่างเวอร์เนียออกเล็กน้อย เพื่อให้ได้ขนาด 30 มิลลิเมตร
ต่อมาก็มาทำการวัดขนาดของซีท
ขนาดโตนอกของซีท หรือเบ้าซีทจะเท่ากับ D7 ในตารางเสป็ค
ซึ่ง D7 ของแมคคานิคอลซีลรุ่น PB16 เท่ากับ 50 มิลลิเมตร
ตอนที่เวอร์เนียแตะโดน Rubber Cup ขนาดที่วัดได้จะโตกว่า 50 มิลลิเมตรเล็กน้อย
คือประมาณ 50.4 มิลลิเมตร ถึง 50.5 มิลลิเมตร
เนื่องจากเวลาใช้งานจริง ตัว Rubber Cup จะถูกบีบให้หดตัวเล็กน้อยเพื่อซีลเข้ากับเบ้าซีท
ผมออกแรงกดเวอร์เนียเข้าไปเล็กน้อย จนได้ขนาด 50 มิลลิเมตร
โดยหลักๆก็จะทำการตรวจสอบ 2 จุดนี้ว่าได้ตามเสป็คหรือไม่
เพราะหาก 2 จุดนี้มีความคลาดเคลื่อน ผิดจากเสป็ค ก็จะทำให้ซีลรั่วได้
ซึ่งชุดแมคคานิคอลซีลที่เรานำมาทำการวัดนี้ได้ขนาดตรงตามเสป็ค
จากนั้นจึงไปทำการวัดเพื่อตรวจสอบจุดอื่น คือ
ความโตของชุด โรตารี่ และความหนาของ ซีท
ขอจบการสาธิตวิธีการวัดแมคคานิคอลซีล รุ่น PB16 เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ

 

เพลงประกอบ :

ขอน้อมนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ขับร้อง ในรายการ นักผจญเพลง ตอน ถึง…เพลงพ่อ

Cr. Thai PBS

เพลงไร้เดือน  เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์คำร้อง ภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองใน พ.ศ. 2508 ซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันกับเพลงพระราชนิพนธ์ “Still on My Mind”(ในดวงใจนิรันดร์) และเพลงพระราชนิพนธ์ “Old Fashioned Melody”(เตือนใจ)

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาจินต์ ปัญจ์พรรค ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ในชื่อเพลงว่า “ไร้จันทร์”  ซึ่งนายอาจินต์  เล่าว่า การแต่งเพลงนี้ใช้วิธีแปลจากคำร้องภาษาอังกฤษแบบคำต่อคำ โดยให้มี    ความหมายตรงกัน และให้เสียงวรรณยุกต์สอดคล้องกับท่วงทำนองของเพลงด้วย  ส่วนท่านผู้หญิงมณีรัตน์      บุนนาค และ ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์  ได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทย ชื่อเพลงว่า “ไร้เดือน” (NO MOON)

เรียบเรียง www.paikykiehoho.blogspot.com และ www.chaoprayanews.com