You are here: Home » mechanical seals » Brand Replacement Mechanical Seals » EagleBurgmann Replacement » Mechanical Seal PJ08 Replacement MFL85N

Mechanical Seal PJ08 Replacement MFL85N

แมคคานิคอลซีล รุ่น PJ08 เป็น แบบ เมทัลเบลโล(metal Bellows) ใช้ทดแทน แมคคานิคอลซีลรุ่น MFL85N

เหมาะสำหรับการใช้งาน อุณหภูมิสูง หรือสารเคมีมีฤทธิ์ กัดกร่อนสูง

วัสดุที่ใช้ทำ เมทัลเบลโล่ มีหลายชนิด สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานได้หลายแบบ