You are here: Home » mechanical seals » Brand Replacement Mechanical Seals » EagleBurgmann Replacement » PC32B Replacement M3N mechanical seal

PC32B Replacement M3N mechanical seal

แมคคานิคอลซีล รุ่น PC32B เป็น แบบ สปริงก้นหอย (conical spring) ใช้ทดแทน แมคคานิคอลซีลรุ่น M32N

เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ของเหลว สะอาด แรงดันไม่สูงมาก ใช้กับงานทั่วไป เนื่องจาก สปริงก้นหอย (conical spring) เป็นสปริงที่มีmทิศทางการหมุนของสปริง วนสอดคล้องกับการหมุนของเพลา และปลายก้นหอยจะรัดแกนเพลาเมื่อใช้งาน ดังนั้น ในกรณีปั๊มที่มีปลายเพลา 2 ด้าน และใบพัดอยู่ตรงกลาง การหมุนของ สปริงทั้ง 2 ด้านจะหมุนไปคนละทางกัน ซึ่งปั๊มโดยปกติส่วนใหญ่จะหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อเรายืนอยู่ข้างหลังปั๊ม หรือฝั่งมอเตอร์